Website navigatie

Het technische aspect van webdesign

Illustratie: Websites zijn een technisch product.

Websites zijn gefundeerd op het hoogtechnologische substraat van de computertechniek. Daarom is het belangrijk dat een webdesigner rekening houdt met wat wel en niet mogelijk is, waarvoor een brede kennis van de techniek noodzakelijk is. Met meer kennis van de techniek achter websites, is de webdesigner in staat om efficiëntere en beter functionerende sites te maken, bijvoorbeeld op het gebied van snelheid, maar ook op grafisch gebied en gebruiksgemak.

Ook kunnen er bepaalde technieken in de strijd geworpen worden om het onderhoud van een site gemakkelijker, sneller en goedkoper te maken. Zo hebben wij een content management systeem ontworpen, waarbij er direct in de webpagina's van een site getypt kan worden. Als de beheerder van een website dus ergens een foutje tegenkomt of bijvoorbeeld een aanbieding wil toevoegen, dan is dit een fluitje van een cent.

Een ander voorbeeld van een door ons ontwikkelde techniek, die vooral het gebruiksgemak van een site verhoogd, is het navigatiemenusysteem, dat gebruik maakt van XML. Dit menusysteem is volledig hiërarchisch, wat de navigatie door een site vergemakkelijkt. Tegelijkertijd functioneert het in tegenstelling tot eenvoudigere menusystemen net als de gebruikelijke menu's, zoals die in windows. Dit zorgt voor meer consistentie in het gebruik van de computer en zo tot een betere ergonomie.

Met gebruikmaking van bepaalde technieken wordt er meer mogelijk. Uiteindelijk zijn daardoor ook het grafisch design en de ergonomie van sites hierbij gebaat.Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0