Website navigatie

Ontwikkelingsproces van een site

Bij de ontwikkeling van een website onderscheiden wij de volgende fasen:

  1. Identificatie: Het bepalen van de doelstellingen van een website.
  2. Conceptualisatie: Er worden een schematisch ontwerp en een grafisch concept voor de site ontwikkeld.
  3. Implementatie: Het schematisch ontwerp en het grafisch concept worden samen omgevormd tot een functionerend systeem, op basis van onze raamwerkmodules.
  4. Testen: De site wordt grondig getest op eventuele bugs en fouten.
  5. Onderhoud: De site wordt up-to-date gehouden en aangepast aan veranderende situaties. Hierbij kan eventueel ons in-line content management systeem (CMS) een rol spelen.

Deze fasen zijn niet altijd goed te onderscheiden, en lopen vaak in elkaar over. Om onze ideeën en die van onze cliënten goed te laten overeenstemmen maken we gebruik van een 'rapid prototyping' ontwikkeltechniek. Hierbij zetten we al vroeg in de implementatie fase een prototype van de site online. Dit prototype is vaak nog slechts deels functioneel, maar laat goed zien in welke richting het project zich beweegt. Doordat de klant op deze wijze ook al vroeg in het ontwikkelproces een duidelijk beeld krijgt van was hij of zij uiteindelijk kan verwachten, kan er vroeg bijgestuurd worden als het niet helemaal naar wens is. Het voorkomt ook eventuele misverstanden en zorgt uiteindelijk vaak voor een grotere tevredenheid en een hogere acceptatiegraad van het eindproduct.

Een hardnekkig misverstand dat vaak bestaat bij de ontwikkeling van websites, is dat het wel even binnen een paar weekjes klaar kan zijn. Vaak is dit niet het geval, en dit komt vaak doordat klanten hun eigen inbreng in het geheel, zoals overleg over het ontwerp en aanleveren van teksten en logo's, onderschatten. Wij zien het als taak van het webdesignbureau om de klant hierin op een correcte wijze te begeleiden en ze hierop te wijzen. Veel webdesignbureaus gaan echter mee in volledig onrealistische tijdsplanningen van hun cliënten. Wij proberen hier altijd wel realistisch in te zijn. Soms kost dit ons opdrachten, maar keer op keer blijkt dat de concurrent, die er met de opdracht vandoor gaat, zijn woord niet waar kan maken. Het kan misschien even afschrikken, maar uiteindelijk bent u meer gebaat bij een bureau dat zijn beloftes nakomt.Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0