Website navigatie

Navigatiesystemen voor  websites

Websites kunnen een grote hoeveelheid informatie bevatten. Als alles op één pagina weergegeven zou moeten worden, dan zou de bezoeker van de site al snel het overzicht verliezen. Daarom wordt de informatie van een site ondergebracht in een structuur van aan elkaar gekoppelde pagina's. Om te zorgen dat de bezoeker zijn weg kan vinden door deze structuur, worden websites voorzien van navigatiesystemen.

De informatiestructuur binnen websites heeft veelal een hiërarchische vorm, waarbij pagina's die dieper binnen de structuur liggen vaak specifiekere informatie bevatten over het onderwerp van bovenliggende pagina's. Om te zorgen dat een bezoeker de verbanden tussen de pagina's kan  begrijpen, is het belangrijk dat een navigatiesysteem zo functioneert dat deze hiërarchische indeling duidelijk over komt.

In de afbeelding hieronder ziet u een voorbeeld van hoe de informatiestructuur er uit kan zien. Deze structuur bestaat uit drie lagen, met een hoofdknoop, de homepage, die ook laag nul  genoemd kan  worden. Een homepage hoeft ook niet altijd aanwezig te zijn, maar is in dit voorbeeld wel handig, omdat het bepaalde zaken verduidelijkt. Er is te zien hoe vanuit de hoofdknoop en bepaalde subknopen de structuur zich vertakt. De diepte van de navigatiestructuur wordt bepaald door het aantal lagen. Het doel van een navigatiesysteem is om ervoor te zorgen dat gebruikers zich binnen deze structuur een weg kunnen vinden.

Schema van hierarchische (boom)structuur van informatie binnen websites

Platte navigatie versus hiërarchische menu's

De eenvoudigste methode om een site navigeerbaar te maken is door het plaatsen van navigatieknoppen. Dit zijn in principe eenvoudige links en als de gebruiker hierop klikt, komt de pagina tevoorschijn die aan deze link gekoppeld is. Dit wordt ook wel platte navigatie genoemd.

Door middel van deze methode kan er echter slechts binnen één laag van een hiërarchisch systeem genavigeerd worden. Als een site meer lagen heeft, dan zijn er per tak weer subknoppen nodig. Navigeren tussen de pagina's in verschillende takken kan alleen door terug te gaan naar de pagina onder de knoop van waaruit de takken ontstaan. Dieper in de site navigeren kan alleen laag voor laag.

Het aantal knoppen dat in een plat navigatiemenu geplaatst kan worden, zonder het gebruik ervan lastig te maken is relatief beperkt. Onderzoekers hebben de bovengrens van de capaciteit van het menselijk werkgeheugen bepaald op 7±2 chunks of 'brokken' informatie (Miller, 1956). Een site met een enkele laag is alleen daarom zinvol voor kleine sites tot ongeveer zeven pagina's, omdat langerelijsten met links  al snel te moeilijk verwerkbaar worden voor mensen. Eventueel kan er nog wat mee gesjoemeld worden door gerelateerde pagina's visueel te groeperen, maar echt grote 'platte' websites kunnen vanuit ergonomisch oogpunt maar beter vermeden worden.

Hiërarchische menu's, zoals de menu's bovenaan deze pagina, hebben deze problemen niet. Binnen de menu's zijn alle pagina's van een site op dezelfde wijze gerangschikt als de informatiestructuur binnen een site. Daardoor zijn de verbanden tussen de pagina's voor de gebruiker van de site meteen duidelijk, waardoor navigeren eenvoudiger wordt. Er zijn weliswaar binnen de eerste laag meer klikken nodig om tot een bepaalde pagina te komen, maar dit klikken kan niet als zware mentale taak gezien worden. Bij diepere navigatie vervalt zelfs dit argument tegen, omdat er dan uiteindelijk minder klikken nodig zijn om bij een bepaalde pagina te komen en er hoeft niet telkens gewacht te worden op tussenliggende pagina's. Navigeren met behulp van hiërarchische menu's gaat dus aanzienlijk sneller, zeker als er tussen de takken van de hiërarchische structuur genavigeerd moet worden. Verder is op te merken dat hoe groter een site is, des te groter ook het voordeel van hiërarchische-menu-navigatie wordt.

Het kan als nadeel gezien worden dat de gebruiker niet direct een rijtje links naar relevante pagina's, binnen dezelfde tak en laag, maar dit is een probleem dat ook eenvoudig oplosbaar is door links naar relevante pagina's op iedere pagina aan te bieden. Deze relevante pagina's zullen dan pagina's zijn die onder dezelfde bovenliggende knoop liggen. Dit minimale nadeel, wat dus bovendien oplosbaar is, staat in geen contrast met het grote voordeel dat een gebruiker onmogelijk nog kan verdwalen op een site. Dit maakt een eventuele sitemap, een grafische weergave, of een soort 'wegenkaart' van de site, overbodig. Zeker als grote websites in de vorm van de sitemap weergegeven moeten worden, is het de vraag of de gebruikers deze kaart nog wel begrijpen.

Onze menu-systemen

Faber Online Publishing biedt een aantal standaard modules voor navigatie, die geïntegreerd kunnen worden binnen websites. Deze modules zijn gebaseerd op een combinatie van PHP met JavaScript.

Literatuur

Miller, G. A. (1956).The magical number seven plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information. Psychological Review, 63, 81-97

Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0