Website navigatie

Het Grafische aspect van webdesign

Een belangrijke factor binnen webdesign is hoe websites er uitzien. De website moet naast informatie ook een bepaald gevoel overbrengen en associaties oproepen. Dit betekent echter iets anders dat iedereen het mooi moet vinden. Niets is namelijk zo verschillend bij verschillende mensen als smaak. Het design moet echter wel de beoogde doelgroep in grote lijnen aanspreken.

Omdat het grafisch design zo'n prominente, maar ook vooral zichtbare plaats inneemt binnen het webdesign, wordt vaak wel gedacht dat het beroep van webdesigner een grafisch beroep is. Dit is echter niet helemaal het geval. In tegenstelling tot bijvoorbeeld bij drukwerk, waar in principe bijna alles wat een graficus kan bedenken ook werkelijk uitvoerbaar is, is dit bij webdesign niet het geval. Een website is naast een grafisch product, vooral een technisch product. Een ontwerper van websites dient al vroeg in het ontwerp rekening te houden met de mogelijkheden en beperkingen die het medium hem oplegt. Hiervoor dient hij, naast gevoel voor esthetiek en grafische vaardigheden, gedegen verstand te hebben van de achterliggende techniek.Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0