Website navigatie

Definitie van kwaliteit van webdesign

Het klinkt een beetje als een open deur intrappen, maar om de kwaliteit van een website of een ander webgebaseerd systeem te bepalen, moet eerst bepaald worden wat die kwaliteit precies inhoudt. Kwaliteit moet dus eerst gedefinieerd worden. Dit klinkt eenvoudig, maar is minder eenvoudig dan het op het eerste gezicht lijkt.

Een site moet er aantrekkelijk uitzien, technisch goed functioneren en eenvoudig te gebruiken zijn. Echter deze factoren zijn niet voldoende om kwaliteit te waarborgen. Sommige sites, die er niet zo mooi uitzien lijken toch goed hun doel te bereiken, denk maar aan marktplaats.nl Ook veel webshops zouden eenvoudiger in hun gebruik kunnen zijn, maar dat betekent nog niet dat niemand er iets koopt. Kwaliteit uit zich voornamelijk in de mate waarin bepaalde doelstellingen bereikt worden. Deze doelstellingen kunnen over het algemeen opgedeeld worden in functionele, communicatieve en economische doelstellingen. Bij webdesign ligt de kwaliteit in de mate waarin aan deze doelstellingen voldaan wordt.

Functionele doelstelling

De functionele  doelstelling houdt in dat het systeem goed en volwaardig functioneert. Om dit te bereiken is het van belang om officiële standaarden, zoals die van het World Wide Web Consortium (W3C) te handhaven. Daarom proberen wij propriëtaire (niet open) technologieën zoveel mogelijk te vermijden. Sommige  webbrowsers bevatten fouten of bugs, die een goede weergave van een webpagina verhinderen en sommige fabrikanten van browsers verzinnen hun eigen oplossingen, die niet compatibel zijn met de standaarden. Om gebruikers van dergelijke browsers niet uit te sluiten, moet er af en toe geschipperd worden. Een gedegen kennis van de technologie achter het web is vaak een vereiste om goed aan deze functionele doelstelling te kunnen voldoen.

Communicatieve doelstelling

De communicatieve doelstellingen houden in dat de website datgene overdraagt, wat ook de bedoeling is. Dit gaat verder dan alleen de tekstuele inhoud. Ook emotionele communicatie speelt hierbij een rol. Een website kan gezien worden als een middel om mensen te beïnvloeden, bijvoorbeeld om product X te kopen. Dergelijke beslissingen nemen mensen meestal niet op basis van logische gronden, maar ze worden geleid door hun emoties. Alles wat we horen en zien roept associaties op, zowel positieve als negatieve. Positieve associaties vergroten het vertrouwen, en als product X gekoppeld kan worden aan deze positieve associaties, dan zal dit product sneller en vaker verkocht worden. Dit is iets dat zich bij de mens op een veelal onbewust niveau afspeelt, waardoor heel subtiele effecten toch een groot resultaat kunnen hebben.

Hier houdt de communicatieve doelstelling nog niet op. Om uw bericht over te brengen is het wel noodzakelijk dat bezoekers een site ook daadwerkelijk kunnen bezoeken. Zo moet er rekening gehouden worden met de toegankelijkheid voor gehandicapte gebruikers, die bijvoorbeeld gebruik maken van een spraak- of braillebrowser. Daarnaast moet een site ook gevonden kunnen worden, waarbij zoekmachines vaak een grote rol spelen. Om met al deze aspecten rekening te houden zijn er compromissen nodig. Het is zinloos om een site te maken die er fantastisch uitziet, maar die totaal geen bezoekers trekt, omdat hij niet opgenomen kan worden in de database van een zoekmachine, of die door een deel van de bezoekers helemaal niet bekeken kan worden. Aan de andere kant heeft het ook weinig zin als mensen op een site komen om vervolgens alleen maar afgeschrikt te worden door het uiterlijk van de site. Gelukkig zijn deze zaken tegenwoordig dankzij  speciale technieken wel goed te combineren.

Economische doelstelling

De economische doelstelling heeft ermee te maken dat het uiteindelijke doel achter een website online zetten vaak geld verdienen is. Bedrijven hebben als doel winst te maken, en een website moet voor ondernemingen één van de (hulp)middelen zijn om deze doelstelling te behalen. Ook voor organisaties die niet vanuit een winstoogmerk werken zijn er bepaalde economische doelstellingen, die met behulp van internettechnologie te behalen zijn, zoals kostenbesparingen door efficiëntere communicatie. Er is echter één factor, die zowel voor organisaties met winstoogmerk als die zonder, bepalend is voor succes, en dat zijn de kosten. Deze moeten altijd in de gaten gehouden worden, en een goed webdesignbureau doet dit dan ook. Het heeft namelijk geen zin om een hele mooie site te maken, als deze zichzelf nooit op één of andere manier terug kan verdienen.

Bij Faber Online Publishing houden wij altijd met dergelijke factoren rekening. Wij geloven dat men  om goede sites te bouwen, eerst moet bepalen wat goede sites zijn. De doelstellingen van een site zijn hiervoor altijd bepalend. Websites blijven echter  een technologisch product, en zo zijn de technologieën en vaardigheden die site-bouwers in huis hebben, mede bepalend voor het behalen van die doelstellingen.Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0