Website navigatie

XML versus JSON in AJAX-applicaties

Het antwoord van de server uit de voorgaande alinea, is bij AJAX meestal in de vorm van XML, vandaar ook de 'X' in AJAX. XML is echter niet een taal, specifiek ontwikkeld voor dit soort toepassingen, en heeft daardoor ook een aantal nadelen.

De taal XML is bedoeld om ook goed leesbaar voor mensen te zijn. Bij AJAX toepassingen gaat het echter volledig om communicatie tussen machines. XML heeft daardoor een boel overhead om het voor mensen leesbaar te maken, die voor machines overbodige ballast is. Daarnaast is XML vrij complex, waardoor het voor machines moeilijker te verwerken is dan eenvoudigere formaten. Dit hoeft meestal geen probleem te zijn, maar als een server zwaar belast wordt, kan dit wel een probleem worden. In principe kan ieder gegevensformaat gebruikt worden om gegevens van de server naar de browser te sturen. Eén van die alternatieve formaten is JSON (JavaScipt Object Notation). JSON is een subset van de JavaScript taal en daarom eenvoudig te genereren en interpreteren door machines. Voor de browser is JSON eigenlijk direct al programmeercode die uitgevoerd kan worden, maar ook voor de server is JSON eenvoudig te genereren.

Het gebruik van XML lijkt dus overbodig complex te zijn. Er zijn echter wel situaties denkbaar, waarbij het zinvol zou kunnen zijn om toch XML te gebruiken. Deze zijn echter zo uitzonderlijk dat ik daar ik dit stuk verder niet op in zal gaan.

Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0