Website navigatie

AJAX-alternatieven

Het principe achter AJAX, namelijk dat een webpagina meer een soort applicatie vormt, is niet nieuw. In het verleden, en ook nu nog werden en worden er wel alternatieve technieken gebruikt. Het meest gebruikte alternatief is de verborgen iframe.. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een iframe dat verborgen zit in de hoofdpagina. In dit iframe kunnen externe webpagina's geladen worden. Deze externe pagina's kunnen op hun beurt weer JavaScript code bevatten, die teruggrijpt op de pagina, waarin het iframe ingebed zit, en hierin bijvoorbeeld een javascript functie aanroepen, die de inhoud van de hoofdpagina manipuleert. Ook een popup-window kan hiervoor gebruikt worden. Het is echter een vrij omslachtige methode, omdat de server programmacode moet genereren. echte voordelen boven AJAX biedt deze techniek niet.

Een andere mogelijkheid is het inbedden van een Java applet in de pagina, die de communicatie met de server afhandelt. Het JavaScript in de pagina roept een functie aan binnen de applet, die op zijn beurt een aanvraag plaatst bij de server. De applet verwerkt het antwoord van de server en retourneert het resultaat naar het script.

Deze laatste methode is zeer krachtig. Voor de communicatie tussen applet en server hoeft namelijk niet noodzakelijk gebruik gemaakt te worden van het HTTP protocol, zoals bij AJAX, maar kunnen ook andere en zelfs eigen protocollen gebruikt worden. Verder hoeven er geen callbackfuncties aangemaakt te worden in JavaScript. Het script wacht tot de applet het antwoord van de server retourneert.

Het grote probleem met deze methode is de slechte  Java ondersteuning in  Microsoft Internet Explorer (MSIE). In MSIE kunnen scripts standaard geen functieaanroepen uitvoeren naar Java applets. Hierdoor kan deze techniek niet in heterogene browseromgevingen met onder andere MSIE toegepast worden. Vanwege de marktdominantie van Microsoft in de browserwereld, is het weinig zinvol om deze techniek toe te passen in publieke websites.

Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0