Website navigatie

AJAX en aanverwante technieken

AJAX staat voor Asychronous Javascript and XML, en is een relatief nieuwe techniek die in websites en webapplicaties gebruikt wordt om scripts in een webpagina direct met de webserver te laten communiceren. Zo kunnen er toepassingen ontwikkeld worden, die gebruikersvriendelijker zijn en sneller reageren en functioneren dan wanneer er voor alle communicatie tussen de client-computer en de server, nieuwe pagina's ingeladen moeten worden. Ook kan hiermee de server ontlast worden en de hoeveelheid dataverkeer tussen server en client verminderd worden.

Het idee achter het gebruik van AJAX is dat een webpagina meer als applicatie gezien wordt (single page application). Deze applicatie loopt in de achtergrond van de webpagina in de vorm van een javascript programma dat in staat is het uiterlijk van de webpagina te manipuleren. Het script kan bijvoorbeeld waarden van cellen in tabellen wijzigen, ergens aan de pagina een stuk tekst toevoegen of een tabel sorteren. Naast het manipuleren van van de lay-out zou een dergelijk script ook informatie, zoals formulieren, direct naar de server kunnen sturen en nieuwe informatie die aan de betreffende pagina toegevoegd moet worden direct van de server kunnen halen. Er hoeven dan niet de hele tijd volledig nieuwe pagina's ingeladen te worden. Dit is nu precies wat AJAX doet.

Als de gebruiker van een webpagina iets uitvoert, waarvoor informatie naar de server verzonden moet worden, of nieuwe informatie vanaf de server gehaald moet worden, gebeurt het volgende: Een AJAX-script stuurt achter de schermen een aanvraag naar de server. De server verwerkt deze aanvraag en stelt een antwoord samen, in de vorm van XML of JSON, en stuurt deze terug naar de webbrowser van de gebruiker. Het script ontvangt het antwoord van de server, en extraheert hieruit de data-elementen die het nodig heeft en gebruikt deze gegevens om de webpagina aan te passen.

Naast AJAX bestaan er ook alternatieve technieken om dergelijke snelle communicatie tussen een webpagina en de server te bewerkstelligen.

Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0