Website navigatie

Hiërarchische XML menu's

Dit zijn navigatiesystemen waarmee efficiënt door grote hiërarchisch geordende websites genavigeerd kan worden. De programmering van de menu's wordt gedaan met behulp van een XML-taal, waarmee ze snel en eenvoudig aan te passen zijn. Het is mogelijk om in de teksten van de menu-items  bijzondere tekens te gebruiken (&, é, ï, ü, enzovoort). Tot slot zijn de menu's helemaal te stylen met behulp van CSS en hebben de drop-down-menu's een fade-out-effect, dat ze een Flash-achtig uiterlijk geeft.

Hiërarchisch XML drop-down-menusysteem

Dit is ons meest flexibele drop-down-menusysteem. Het systeem is volledig hiërarchisch, dus ieder menu kan weer submenu's hebben. Net als het simpele drop-down-menu, kunnen ook deze menu's gebruikt worden in niet-grafische browsers. Een dergelijk systeem zorgt daarmee ook voor verbetering van de indexerbaarheid van een site en daarmee de vindbaarheid. De menu's functioneren op dezelfde manier als de drop-dowm-menu's van Windows en Linux, waardoor de werking ergonomisch aanvoelt.

De programmering van de menu's wordt gedaan met behulp van een hierboven reeds beschreven XML-taal, die ook nog de mogelijkheid biedt om de menu's absoluut te positioneren binnen een pagina. Om een indruk te krijgen hoe een XML bestand met een menuboom er uitziet, kunt u het bestand dat voor deze site gebruikt wordt hier downloaden. (let op Mozilla-gebruikers: Door een bug in Mozilla worden XML documenten niet altijd weergegeven.)

Deze menu's worden   gebruikt op:

Onlangs heeft Faber Online Publishing een nieuwe versie van deze menu's geïntroduceerd, die nog meer mogelijkheden bieden. Zo kunnen de menu-items nu voorzien worden van iconen, kan de stijl en lay-out nog beter aangepast worden met behulp van menu-templates en zijn de elementen met behulp van JavaScript manipuleerbaar. Deze menu's kunnen zelfs zo gemaakt worden dat ze identiek lijken aan de standaard menu's in Windows, zodat gebruiksgemak in webapplicaties nog meer verbeterd wordt.

Voorbeeld van menu's vormgegeven zoals standaard Windows menu's.
Voorbeeld van menu's vormgegeven zoals standaard Windows menu's.

XML expanderende-lijst-menu

Dit menusysteem bestaat uit een lijst met links naar pagina's. Als men zich op één van de pagina's binnen de lijst bevindt, dan klapt de lijst onder de link naar deze pagina open met een lijst met onderliggende pagina's. Het voordeel van dit type navigatie is dat de bezoeker, ook op grote, hiërarchisch georganiseerde sites, altijd kan zien waar hij of zij zich op deze site bevindt. Nadeel is dat men niet direct naar één van de dieper liggende pagina's kan gaan. Vooral bij diepere systemen met veel lagen, kan dit als vervelend ervaren worden. Soms wil men dit echter om de bezoeker langs specifieke pagina's te leiden. In de meeste gevallen raden wij dit echter af.

Dit menu worden   gebruikt op:

Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0