Website navigatie

Simpel navigatiesysteem

Navigatiesysteem met oplichtende knoppen

Een module voor het eenvoudig integreren van een plat navigatiesysteem. De knop van de pagina die bekeken wordt blijft opgelicht, zodat de gebruiker kan zien dat hij zich op deze pagina binnen de site bevindt. Als knoppen worden .gif bestanden gebruikt, die genummerd zijn. Hierdoor kan de knop ook afwijkende vormen en niet standaard lettertypen bevatten. Alle knoppen worden gedefinieerd in een PHP-array. Hierdoor zijn wijzigingen relatief snel en eenvoudig door te voeren.

Deze module is in gebruik op:

Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0