Website navigatie

We're on a mission

Foto van man op de maanMission statement van Faber Online Publishing

Onze missie is om kwaliteit na te streven in onze producten en diensten en zo één van de vooraanstaande webdesignbureaus van Noord Nederland te worden. Dit willen we bereiken terwijl wij actief zullen bijdragen aan de strijd tegen onethisch gebruik van het Internet zich voordoen, zoals inbreuk op de privacy, monopolies van grote bedrijven en mensen ongevraagd lastig vallen met emailreclame. Onze mening is dat iedere gebruiker van het Internet, en daarmee ook bedrijven, zich dienen te houden aan de gedragsregels van het Net, de zogenaamde netiqette.

Wij zullen ons bij het ontwikkelen van websites zo veel mogelijk houden aan officiële standaarden, zoals die van het W3C, om te voorkomen dat er gebruikers worden buitengesloten van het gebruik van het Net en om een garantie te hebben dat onze sites in de toekomst goed blijven functioneren. Daarnaast zullen wij ons inzetten tegen de verspreiding van ongewenste bulk-emails of spam en willen wij actief meewerken om informatie voor iedereen beschikbaar te krijgen en te houden. Dit laatste houdt ook in dat wij ons niet bezig zullen houden met het spoofen, ofwel voor de gek houden van search-engines, om een hogere page-ranking te krijgen.

Daarnaast willen we ook werken aan verantwoord ondernemerschap. Natuurlijke hulpbronnen beginnen uitgeput te raken en het milieu raakt overbelast door een te grote uitstoot van schadelijke stoffen. Om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van het broeikaseffect maken we in ons kantoor gebruik van groene stroom.


Algemeen
Diensten
Webapplicaties
Raamwerkmodules
Site-onderhoud
Webdesign
Kwaliteit
Ontwikkeling
Designaspecten
AJAX
Referenties
Websites
Webapplicaties
Contact
XHTML 1.0